III/10. - szülői felügyeleti jog gyakorlásának szabályozása és járulékai

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 9., csütörtök 08.00
Ügy tárgya: 
szülői felügyeleti jog gyakorlásának szabályozása és járulékai
Tárgyalás helyszíne: 
2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca26.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperesi anya és az alperesi apa élettársak voltak, kapcsolatukból egy közös gyermek született. A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság a gyermek vonatkozásában a szülői felügyeleti jog gyakorlására kizárólagosan a felperest jogosítsa fel és kérte alperes kötelezését gyermektartásdíj megfizetésére. A felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztett elő a szülői felügyeleti jog gyakorlása és a kapcsolattartás szabályozása tekintetében. A felperes állítása szerint az alperes rendszeresen bántalmazta, életveszélyesen megfenyegette, valamint egy alkalommal a gyermeket is megütötte. A felperes a Komáromi Rendőrkapitányságon feljelentést tett alperessel szemben zaklatás vétsége és testi sértés vétsége miatt.

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő, melyben kérte, hogy a bíróság a gyermek vonatkozásában a szülői felügyeleti jog gyakorlására kizárólagosan az alperest jogosítsa fel. Az alperes szintén ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztett elő a szülői felügyeleti jog gyakorlása és a kapcsolattartás szabályozása tekintetében. Az alperes a bántalmazások tényét vitatja.

A bíróság az ügyben környezettanulmányt szerzett be a peres felek lakóhelyéről.

Első tárgyalás, peres felek meghallgatása.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: