I/10. - emberölés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 7., kedd 08.00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

F.F.S. vádlott 2014. március 26. napját megelőzően pontosan meg nem határozható idő óta Budapesten tartózkodott, hajléktalan életmódot folytatott. Megélhetését kéregetésből, illetve kisebb vagyon elleni bűncselekményekből biztosította. A vádlott elhatározta, hogy vonattal Budapestről találomra egy másik városba utazik, ahol tömbházi lakásokba való besurranással próbál meg pénzhez jutni. Úgy döntött, hogy ehhez magával viszi a mintegy 12,5 cm pengehosszúságú, 3,5 cm pengeszélességű egyélű zsebkését abból a célból, hogy az esetleges betöréseknél használhassa vagy megvédhesse magát. A vádlott 2014. március 26-án reggel vonattal Budapestről Tatabányára utazott, majd Tatabánya újvárosi részén a négyemeletes tömbházak környékén több, pontosan meg nem határozható lépcsőházba bement, és ott olyan nyitott lakásajtókat keresett, amelyeken besurranva lopást tud végrehajtani. Miután a vádlott egyetlen lakásajtót sem tudott kinyitni arra az elhatározásra jutott, hogy a zsebkésével fenyegetve valakit megtámad az utcán és ily módon szerez tőle pénzt. Ezen előzmények után a vádlott az egyik lépcsőház az I. emeletről lefelé haladva a földszint és az I. emelet közötti lépcsőfordulóban összetalálkozott a 85 éves sértettel, aki éppen a lépcsőn felfelé a III. emelet 2. szám alatti lakásába tartott. A vádlott nyomban elhatározta, hogy a sértettől fog pénzt szerezni, ezért a zsebéből elővette a nyitott állapotban lévő kését és azt a sértetthez tartva „kell ötven forint” kijelentést tett felé. A vádlott egyébként a magyar nyelvet nem ismeri, de e kijelentés tartalmával tisztában van. Sértett ekkor a nála lévő táskájából kivett egy ezer forintos bankjegyet és azt átadta a vádlottnak. A vádlott azonban további értékeket is meg akart szerezni a sértettől, ezért megragadta annak táskáját. A sértett a táskát erősen szorította, így azt a vádlott nem tudta tőle elvenni. Ezután a sértett elfordult a vádlottól, miközben hangos „Segítség!” kiáltást hallatott. A vádlott - attól való félelmében, hogy a kiáltás hatására a cselekményét mások észlelik, és lelepleződik - a neki ekkor már háttal álló sértettet a zsebkésével 4 alkalommal gyors egymásutánban hátba szúrta, majd elmenekült a helyszínről. A szúrások következtében kialakuló heveny külső és belső elvérzés miatt a sértett néhány percen belül a helyszínen elhalálozott. Életét ideális körülmények között sem lehetett volna megmenteni.

Bizonyítás, szakértők meghallgatása, esetlegesen ítélet

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: