I/50. - Hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2016. december 13., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az Európai Parlament és Tanács az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2009/59/EK irányelve alapján Magyarországon 2005. szeptember 1. napja óta a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2009. (IV.21.) GKM rendelet van hatályban.

A szabályozás szerint jelenleg Magyarországon csak olyan személy végezhet áru-, és személy szállítást belföldön, vagy külföldön, aki a jogszabályoknak megfelelő gépjárművezetői képesítéssel – a 2003/59/EK irányelv alapján a 24/2005. GKM rendeletben meghatározott autóbusz-vezetői és tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítéssel –, valamint az ezt igazoló dokumentummal – Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal rendelkezik. A képzés a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 33. §-33/F. §-aiban foglaltak szerint zajlik.

A rendelet mellett, azzal összhangban a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2009. évben elkészítette azt a módszertani útmutatót, amely a tehergépkocsival és járműszerelvénnyel végzett közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá áruszállítás végzéséhez előírt gépjárművezetői szakvizsgák és a vizsgát előkészítő szaktanfolyamok szervezésének és lebonyolításának feltételeit határozza meg.

A vádbeli időszakban 2010. évben I. r. Cs. Z. vádlott vállalkozóként GKI vizsgákat szervezett, amelyek azonban a jogszabályi feltételeknek sem a képzés, sem a vizsga tekintetében nem feleltek meg. Ennek ellenére a vizsgára jelentkező személyek teljesen hivatalos, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított igazolványt szereztek. I. r. vádlott ismeretségi körében közismert volt, hogy úgy lehet GKI igazolványt szerezni, hogy meghatározott vizsgadíj ellenében az adott esetben szükséges és kötelező tanfolyamon nem kell részt venni, és a vizsga is „tuti”, vagyis azon nem lehet megbukni, mert a vizsgázók segítséget kapnak. A vizsgadíj ezekben az esetekben is ugyanannyi volt, mintha a vizsgázó a tanfolyamon és vizsgán is részt vett volna.

A vádbeli időszakban a … Bt., mint a fenti tanfolyamok és vizsgák szervezésére engedéllyel rendelkező képzőszerv GKI vizsgákat bonyolított, melyeknek fő szervezője a Bt. Vezetője, II. r. J.E. volt. I.r. Cs. Z. vádlott szóbeli megállapodás alapján a GKI vizsgák szervezése terén együtt dolgozott II.r. J.E. vádlottal. I. r. feladata a szervezés körében a vizsgázók felkutatása, a velük való kapcsolattartás, a tájékoztatásuk, a vizsgára jelentkezéshez szükséges okmányok beszerzése, a vizsgadíj-előleg beszedése, a vizsgahelyszínek és ott a vizsgáztatók ellátásának biztosítása, a vizsga napján a fennmaradó vizsgadíj beszedése, a képzőszerv vezetőjével történő elszámolás volt. I.r. vádlott a fenti tevékenységéért vizsgázónként 30.000,- Ft-ot kapott II.r. vádlottól.

I.r. Cs. Z. vádlott 2010. szeptember 12. napjára a M-i G.H. Konferenciatermébe GKI és taxi – gépkocsivezetői-vizsgát szervezett az előzőekben leírtak szerint. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a vizsgára három vizsgabiztost delegált. A GKI vizsgán a vizsgabizottság elnökeként III.r. M.J-né vádlott, vizsgabiztosként pedig a IV.r. H.F.P és az V.r. B.Cs.Cs. Vádlottak vettek részt. A taxis vizsgán IV.r. vádlott elnökölt, míg a vizsgabizottság tagja III.r. M.J-né vádlott volt.

Az elméleti – tesztlapos – vizsga ideje alatt a vizsgabiztosok – III.r. M.J-né, IV.r. H.F.P. és V.r. B.Cs.Cs vádlottak – a vizsga helyszínéül szolgáló termet elhagyták. A teremben a vizsgázók és II.r. J.E. vádlott maradtak. II.r. vádlott a tesztlapok megoldókulcsából a vizsgázóknak a helyes válaszokat lediktálta, ügyelve arra, hogy a kitöltött tesztlapok senkinél se legyenek hibátlanok.

III.r. M.J-né, IV.r. H.F.P és V.r. B.Cs.Cs. vádlottak, mint hivatalos személyek azáltal, hogy a vizsga helyszínéül szolgáló termet elhagyták, tudatosan lehetőséget teremtettek a szabálytalan vizsgára, a számukra a jogszabályok által előírt, hivatali kötelezettségeiket megszegték és ezáltal az abban az időpontban vizsgázók számára jogtalan előnyt biztosítottak, vagyis hozzájárultak, hogy a vizsgázók oktatás és szabályos vizsga nélkül hozzájussanak a GKI igazolványhoz.

Perbeszédek, esetlegesen ítélet várható

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Budai Vince sajtószóvivő 36/30-929-2090

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: