IV/42. - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2016. október 21., péntek 08.00
Ügy tárgya: 
költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

F.Sz. I.r. vádlott már a vádbeli időszakot megelőzően élősertés, illetve sertéshús kereskedelemmel foglalkozott. Ennek során üzleti kapcsolatba került a G. Kft-vel, illetve annak ügyvezetőjével IV. r. vádlottal, valamint J. B. M. holland állampolgárral, a hollandiai székhelyű G. M. B. v. gazdasági társaság vezetőjével.

I.r. és IV.r. vádlott 2012. évet megelőzően megállapodtak abban, hogy I.r. vádlott az általa irányított gazdasági társaságok nevében élősertést fog szállítani a G.H. Kft-nek a g-i vágóhídra, amelyet a holland társaságtól szerez be. További gazdasági társaságok beiktatására azért vált szükség, mivel az adóról szóló rendelkezések alapján ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik annál a gazdálkodónál, amely az Európai Közösség területéről szerez be terméket és azt belföldön tovább értékesíti. Ilyen esetben – mivel a beszerzés nettó áron történik – az értékesítést terhelő ÁFA-val szemben a beszerzéshez kötődő levonható ÁFA nem keletkezik. Ugyanakkor az élősertést megvásárló G. Kft. a feldolgozást követően általa történt értékesítések után fizetendő ÁFA-val szemben levonható ÁFA-ként számíthatja be az I.r. vádlotthoz kötődő gazdasági társaságoktól történt beszerzéseinek ÁFA tartalmát.

I.r. és IV.r. vádlott megállapodtak abban is, hogy I.r. vádlott az általa irányított cégek nevében az ÁFA-t vagy bevallja, de nem fizeti meg, vagy nem is tesz ÁFA bevallást, és az ily módon meg nem fizetett ÁFA összegén pontosan nem ismert arányban osztoznak. I.r. vádlott által irányított cégek a G. Kft-vel folytatott gazdasági kapcsolatból eredő ÁFA fizetési kötelezettségüknek teljes mértékben nem is tudtak volna eleget tenni, mivel IV.r. vádlott az élősertésekért rendre alacsonyabb nettó árat (plusz ÁFA-t) fizetett I.r. vádlott cégeinek, mint amilyen nettó árért I.r. vádlott a sertést Hollandiából beszerezte.

I.r. vádlott azt is eldöntötte, hogy az értékesítési láncban szereplő közbenső cégeket rövidebb időközönként váltogatni fogja azért, hogy ezáltal megnehezítse vagy ellehetetlenítse a meg nem fizetett általános forgalmi adónak az adóhatóság általi beszedését.

I.r. vádlott 2011. év végén rávette az általa korábbról ismert III.r. vádlottat, hogy adja nevét ahhoz, hogy őt az I.r. vádlott által megalapítandó Kft. tulajdonosaként és ügyvezetőjeként a cégnyilvántartásba bejegyezzék. I.r. vádlott a többi vádlott társával – II.r., V.r., VI.r., VII.r., VIII.r. és IX.r. vádlottak esetében is így járt el.

2012. év elejétől kezdődően I.r. vádlott a Sz.S.C. Kft. nevében rendszeresen nagy mennyiségben vásárolt élősertést a G. M. B.v-től. Az ily módon megvásárolt élő sertést részben a saját tulajdonában és ügyvezetése alatt álló Kft-nek, részben III.r. vádlott ügyvezetése alatt álló Kft-nek értékesítette. Ez utóbbi cégek a sertéseket tovább értékesítették a G. Kft-nek. IV.r. vádlott a sertések vételárát banki átutalással fizette meg az FH P. Z. Kft-nek és L.P. Kft-nek. A L. P. Kft. részben, az FH. P. Z. Kft. pedig teljes egészében banki átutalással fizetett a Sz.S.C.Kft. Részére.

I.r. vádlott utasítására III.r. vádlott a Sz.S.C. Kft. számlájára az FH P. Z. Kft-től, illetve a L.P. Kft-től érkező, továbbá a G.Kft-től a L. P. Kft. számlájára érkező és onnan utalással nem továbbított összegeket készpénzben, illetve ATM automatából felvette. Az így felvett pénz egy részét eleinte I.r. vádlott, majd később az ő utasításai alapján III.r. vádlott eruróra váltotta és a Sz. S. C. Kft. nevében a sertések vételáraként befizette a holland partner Magyarországon nyitott bankszámlájára. A maradék pénz I.r. vádlotthoz került, aki azt maga, illetve IV.r. és III.r. vádlottak között ismeretlen arányban megosztotta.

A vádlottak 2011-2012-2013. években több cég bevonásával hasonlóképpen jártak el, összesen 2.895.787.000,-Ft kárt okozva cselekményükkel a költségvetésnek.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: