II/42. - jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2016. október 18., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

J.L. elítélt és B.P. vádlott szlovák állampolgárok 2011. szeptember 1-jén, 16 óra 55 perc körüli időben sötét színű símaszkot az arcukra húzva bementek a Tata, Ady Endre utca 18/A. szám alatti Diadém Ékszerboltba, és az üzlet tulajdonosát, valamint az üzlet alkalmazottját a B.P. vádlottnál lévő, általa a Szlovák Köztársaságból Magyarország területére engedély nélkül behozott és Magyarország területén átszállított, rövidcső-hátrasiklásos, billenőreteszelésű csővel ellátott öntöltő pisztollyal megfenyegették, és az ékszerek átadására szólították fel. A tulajdonos és az alkalmazott a felszólításnak nem tettek eleget, a támadásjelző gombot megnyomták, melyet követően B.P. vádlott a kezében lévő fegyverrel több alkalommal a levegőbe lőtt, és társával együtt az ékszerek tárolására szolgáló vitrinek üvegét betörték. A vitrinekből vádlott és J.L. elítélt két tálcányi arany ékszert tulajdonított el 10.293.850,-Ft értékben. Az elkövetést követően B.P. vádlott és J.L. elítélt az üvegajtó kitörésével az ékszerekkel együtt az ékszerboltból kimenekült. J.L. elítéltet a nyomozó hatóság a helyszínen elfogta, azonban B.P. vádlottnak az eltulajdonított ékszerekkel együtt sikerült a helyszínről elmenekülnie. A pultrendszer üvegezett részének betörésével, illetve az azokba becsapódott lövedékek által, valamint a menekülés során az ékszerbolt bejárati ajtajának megrongálásával J.L. elítélt és B.P. vádlott 304.625,-Ft kárt okozott a Diadém Ékszerbolt tulajdonosának. B.P. vádlottal szemben a fenti bűncselekmények miatt országos, nemzetközi és európai elfogatóparancs került kibocsátásra, melynek alapján elfogásra került és a Trnavai Regionális Bíróság 6Ntc/5/2012-30. számú végzésével 2012. augusztus 2. napján elrendelte B.P. vádlott halasztott átadását, melyre a vele szemben a Szlovák Köztársaságban folyamatban lévő büntető eljárások befejezését, illetőleg a kiszabott büntetések letöltését követően kerülhetett sor. Ezt követően a Trnavai Regionális Bíróság 6Ntc/5/2012. számú végzésével 2013. január 4. napján elrendelte B.P. vádlott kiadatási letartóztatását. Időközben a Tatabányai Városi Bíróság által a vádlottal szemben 5.Bny.258/2011.számon kibocsátott európai elfogatóparancs törlődött a Schengeni Információs Rendszerből, és a vádlottat a szlovák hatóságok a szlovák büntető eljárások befejezését követően először 2014. december 3. napján, majd 2015. november 24. napján szabadon bocsátották. B. P. vádlott az elfogató parancs alapján a szlovák hatóságok által végül 2015. december 1. napján került ismételten elfogásra és a vádlottat 2015.december 9. napján 10.00 órakor a Cunovo-Rajka Közös Kapcsolattartási Szolgálati helyen a magyar hatóságnak átadták. Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi Osztályának XX-NBEJFO/204-2/2016. számú tájékoztatása szerint B.P. vádlott átadásakor nem mondott le a specialitás szabályainak alkalmazásáról. A B.P. vádlott által a rablás végrehajtása során működtetett, rövid csőhátrasiklásos, billenő reteszelésű öntöltő pisztoly a 2004. évi XXIV. törvény 2.§ 29. pontja alapján tűzfegyvernek, a törvény 2.§ 16. pontja alapján lőfegyvernek minősül. B. P. vádlott 2011. szeptember 1. napján a Szlovák Köztársaságban nem rendelkezett érvényes fegyverviselési engedéllyel. B. P. vádlott 2016. március 31-én ez utóbbi bűncselekmény vonatkozásában az EU tagállamaival folytatott bűnügyi együtt működésről szóló 2012. évi CLXXX tv. 30.§ (2) bekezdés f) pontja és a (3) bekezdés szerint, 5.Bny.73/2016/2.számon, a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája előtt lemondott a specialitás szabályainak alkalmazásához fűződő jogáról. Bizonyítás
 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: