II/24. -emberölés előkészületének bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2016. június 16., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
emberölés előkészületének bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

S.B. vádlott és Sz. J.-né sértett 20 évig élettársi kapcsolatban éltek, közös gyermekük is született. A vádlott és a sértett 2014. nyarán hajléktalanná váltak, ezen időszakban mindketten italozó életmódot folytattak. 2014. októberben Sz. J-né sértett megszakította az élettársi kapcsolatot S. B.vádlottal, majd szerelmi kapcsolatot létesített P. I. sértettel, és beköltözött az ő általa is lakott ingatlanba. Az ingatlanban ekkor kettejükön kívül H. I-né sértett és B.J. tartózkodott életvitelszerűen. A vádlott nem akarta elfogadni, hogy Sz. J.-né sértett elhagyta őt és más férfival él együtt, ezért miután ismerte a volt élettársa új tartózkodási helyének a címét, a 2014. októbertől kezdődő időszakban napi rendszerességgel, alkalmanként akár napi többször is megjelent az ingatlannál és ott hol nyugodt hangnemben, hol ittas, feszült, ingerült állapotban kérlelte Sz. J-nét, hogy gondolja meg magát, térjen vissza hozzá és állítsák helyre élettársi kapcsolatukat. Sértett nem akart a vádlottal újra élettársi kapcsolatban élni, egyes esetekben azonban egy-egy napra elment vele, ám újra és újra visszatért P. I. házába. S. B. vádlott a 2014 októbere és 2014. december 05. napja közötti időben rendszeresen azzal fenyegette Sz. J.-né sértettet és az ingatlan aktuálisan jelen lévő más lakóját azon alkalmakkor, amikor önkényesen megjelent az ingatlannál, hogy amennyiben Sz. J-né sértett nem békül ki vele és nem költözik vissza hozzá, felgyújtja a házat és mindenkit megöl. A vádlott egy alkalommal azzal is megfenyegette a sértetteket, hogy Molotov koktélt dob a házba. Sértett 2014. december 04-én a napot és az éjszakát S.B. vádlott társaságában töltötte, majd 2014. december 05-én a délelőtti órákban – azt kihasználva, hogy a vádlott elaludt – a vádlottat hátrahagyva visszament az ingatlanba. S. B. vádlott amikor felébredt, észlelte, hogy a sértett elment, ezért felkelt és elindult a P.I házához annak érdekében, hogy újra visszahívja magához a sértettet. Az ittas állapotban lévő vádlott elhatározta, hogy a korábbi fenyegetését beváltja amennyiben Sz. J.-né nem akar vele tartani, és az ott tartózkodókra gyújtja a házat, ezért 12 óra 25 perc körüli időben bement az ingatlanhoz közeli ÖMV töltőállomásra, ahol vásárolt 3.32 liter benzint, amelyet 2 db műanyag palackba töltött, azokat betette a hátizsákjába, majd egyenesen a közeli ingatlanhoz ment. A vádlott a zsebében magával vitt egy működőképes öngyújtót, valamint egy doboz gyufát, amelyben legkevesebb 7 db használatlan gyufaszál volt. S. B. vádlott a sértettek tartózkodási helyéhez közeledve a hátizsákjából elővette az egyik, 2 liter űrtartalmú palackot, annak letekerte a kupakját, majd azzal a kezében bement az ingatlan udvarába, és azon keresztül a házba, ahol ekkor Sz.J.-né, H. I.-né és P.I. sértettek tartózkodtak. Az előszobába érve a vádlott hangosan odakiáltott Sz. J.-né sértettnek, hogy „Teri, gyere ki, megdöglesz, megmondtam, hogy rátok gyújtom a házat!”. P. I. sértett – tudva azt, hogy S. B. vádlott a megelőző hetekben folyamatosan a ház felgyújtásával fenyegetőzött, és látva azt, hogy ezúttal kinyitott palackban benzint is hozott magával – félt attól, hogy a vádlott valóban beváltja a korábbi fenyegetéseit, ezért odaugrott a vádlotthoz és elkezdte őt a házból kitolni, majd amint kiértek az udvarra, a vádlottal dulakodni kezdtek, melynek során mindketten a földre kerültek. A dulakodás közben a vádlott kezében lévő nyitott, benzinnel töltött flakonból nagyobb mennyiségű üzemanyag ömlött P. I. sértett ruházatára. S. B. vádlott a dulakodás során továbbra is azt kiabálta, hogy felgyújtja a sértetteket és hogy mindannyian meg fognak halni. Ezalatt a vádlott elővette a zsebéből az öngyújtót, meggyújtani azonban nem tudta azt. Időközben a vádlott kiejtette a kezéből a benzines flakont, azt a földről H. I-né sértett felvette és eldobta a telek végébe. Közben kiérkeztek a P. I. sértett által még a cselekménysor elején telefonon értesített rendőrök, akik az ingatlan udvarán felszólították az egyik kezében még mindig öngyújtót tartó S. B. vádlottat, hogy tegye le az öngyújtót; a vádlott ennek nem tett eleget, így az eszközt testi kényszer alkalmazásával vette el a két rendőrjárőr tőle. A vádlott által a bűncselekmény helyszínére vitt 3.32 liter folyadék motorbenzin volt, amely csekély mértékben adalékanyagként etilalkoholt, metil-tert-butilétert (MTBE) és etil-tert-butilétert (ETBE) tartalmaztak. A motorbenzin „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” folyadék. A P.I tulajdonát képező lakásban elhelyezett bútorzat és használati tárgyak vizsgálata alapján megállapítható, hogy az ingatlan egy átlagosan berendezett lakótér. Amennyiben a vádlott által magával vitt 3.32 liter motorbenzin és éghető folyadék keveréket kilocsolja és meggyújtja az épületben vagy annak éghető anyagú külső felületén, kialakulhatott volna az önfenntartó égési folyamat. A berendezési tárgyak tökéletlen égéséből kialakuló éghető anyagot tartalmazó füstgázok meggyulladása az ún. teljes lángba-boruláshoz vezethetett volna. Ennek az intenzív égési folyamatnak az eredményeképpen az épület egészére kiterjedő tűz alakulhatott volna ki, amelynek terjedését segítette volna a fal fa és szövet burkolata. A nyílászárók a hő hatására kitörhettek volna, intenzívebb égést okozva ezzel. A tűz a fedélszerkezetre is kiterjedhetett volna, amely végül az épület teljes tönkremeneteléhez vezetett volna. A bűncselekmény elkövetési helyére, a helyi tűzoltóság elhelyezkedésére, valamint arra figyelemmel, hogy az épületben tűzgátló épületszerkezetet nem alakítottak ki, szakszerű beavatkozás esetén is kontrollálatlanul kialakult volna az épület egészére kiterjedő tűz. Ezen égési folyamat alkalmas lehetett volna arra, hogy meg nem határozott, nagyobb számú személy életét és testi épségét, valamint előre fel nem becsülhető, nagy értékű vagyoni javakat közvetlen veszélynek tegye ki.
 

Perbeszédek, esetlegesen ítélet

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: