III/13. - emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 1., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A IV.r. vádlott 2011. év elején ismerkedett meg a sértettel, előbb baráti viszonyba kerültek egymással, majd később szexuális kapcsolatot is létesítettek.

2011. év szeptemberében III.r. és IV.r. vádlottak megállapodtak abban, hogy eladják a sértettet olyan személyeknek, akik a megvásárlást követően őt prostituáltként foglalkoztatják és az ebből keletkező bevételből részesednek.

2011. szeptember 27-én vagy 28-án IV.r. vádlott elvitte a sértettet III.r. vádlott lakásába. A két vádlott itt közölte a sértettel, hogy ismernek olyan személyt, aki elvinné őt Olaszországba, ahol prostitúciós tevékenységet kellene végeznie, amelyből bevétele származhatna. O. H. sértett ebbe beleegyezett. Ezt követően III.r. vádlott telefonon értesítette I.r. vádlottat, hogy van egy eladó lány, aki hajlandó prostitúciós tevékenység folytatására.

I.r. és II.r. vádlottak még aznap megjelentek a III.r. vádlott lakásában. Itt I.r. vádlott közölte a sértettel, hogy segít neki kijutni Olaszországba, ahol prostituáltként dolgozhat. A sértett ebbe beleegyezett, majd I.r. és III.r. vádlottak megegyeztek abban, hogy III.r. vádlott 20.000,-Ft-ot meghaladó, pontosan meg nem határozható összegért eladja, I.r. vádlott pedig megveszi O. H. sértettet abból a célból, hogy I.r. vádlott a sértettel prostitúciós tevékenységet végeztessen. II.r. és IV.r. vádlottak az adás-vétel során jelen voltak.

Ezt követően I.r., II.r. vádlottak és a sértett a lakást elhagyták és I.r. vádlott lakhelyére távoztak. III.r. vádlott a sértett vételárából még aznap 20.000,-Ft-ot adott a közreműködésért IV.r. vádlottnak.

I.r. és II.r. vádlottak 2011. szeptember végén Olaszországba, M. városába utaztak a sértettel együtt. Ezen időponttól kezdve a sértett prostitúciós tevékenységet végzett M. városában. A tevékenység oly módon zajlott, hogy I.r. vádlott, de időnként II.r. vádlott is gépkocsival az esti órákban a közös szálláshelyükről egy út mellé szállították a sértettet, aki ott az éjszaka folyamán prostitúciós tevékenységet végzett, majd másnap reggel visszavitték őt a szálláshelyre. Az éjszaka folyamán I.r., illetőleg II.r. vádlottak vigyáztak a sértettre, aki telefonon segítséget kérhetett tőlük, ha atrocitás érte őt. I.r. vádlott naponta rendszeresen részesedett a sértett keresményéből. A sértett naponta legalább 30 EUR-t fizetett neki, továbbá pontosan meg nem határozható értékben fizette a szállását és az étkezését. II.r. vádlott pontosan meg nem határozható mértékben szintén részesedett a sértett keresményéből.

2011. szeptember vége és 2012. március 20. napja közötti időben legalább két napon I.r. vádlott veréssel kényszerítette az ellenkező sértettet arra, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen.

Folytatólagos tárgyalás, következő határnap: 2016. április 6. 8 óra 30 perc; tanúk meghallgatása, esetlegesen perbeszéd, ítélet.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: