III/41. - emberölés bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 7., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádlott a sértett sérelmére már korábban követett el bűncselekményt; rablás bűntettét. Az ügy iratainak tanulmányozásakor a vádlott megjegyezte a sértett lakcímét. A vádlott a vele szemben, a fenti cselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés büntetéséből 2013. 12. 28-án szabadult.

2014. január elején a vádlott megismerkedett későbbi élettársával. Egyikőjük sem dolgozott, mindennapos megélhetési gondjaik voltak. Emiatt és a féltékenységi problémáik miatt 2014. február 3-án összevesztek és ezért a vádlott a délelőtti órákban B.-ről T.-ra utazott, hogy a középiskolai bizonyítványait beszerezze, valamint a barátaival találkozzon. A vádlott 2014. február 3-án és 4-én csavargott és tízemeletes épületek lépcsőházaiban aludt. A vádlottnak 2014. február 5-én eszébe jutott, hogy a sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt folyamatban lévő korábbi ügyben – hatályon kívül helyezés folytán – megismételt eljárásban a bíróság 2014. február 17-re tűzött ki tárgyalást, ezért elhatározta, hogy felkeresi a sértettet és beszél vele az ügyről.

A sértett ajtót nyitott a vádlottnak, aki bemutatkozott neki és elmondta, hogy miért jött. A sértett ekkor kiabálni és közben hátrálni kezdett a lakás belseje felé. A vádlott követte az idős sértettet és a kisszobába lökte. A vádlott ezután a földön fekvő 73 éves sértettet a közepes erőt meghaladó erővel bántalmazta, legalább hat alkalommal a fején ököllel megütötte. Ezután a vádlott a sértett nyakára rátekert egy narancssárga sálat, melyet olyan nagy erővel szorított, hogy a nyaki pajzsporc mindkét oldali szarvának törése, bevérzése és a nyelvcsont törése következett be. A sértett halála a nyak megragadását, valamint vérbelehelést követő fulladás következtében jött létre, azt a nyak fojtása és az agy oxigénhiányos károsodása okozta. A halál és az elszenvedett sérülések között közvetlen, kizárólagos és egyenes okozati összefüggés áll fenn. A vádlott által elkövetett ölési cselekmény véghezvitele szükségtelen brutalitással és rendkívüli embertelenséggel történt, azt a vádlott emberi mivoltából kivetkőzve követte el.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Folytatólagos tárgyalás 

Eljáró bíróság: