I/23. - Adócsalás bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 3., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Adócsalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi utca 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádlott a 2006-2007. években egyéni vállalkozóként mezőgazdasági termények kereskedelmével foglalkozott. A vádlott 2006-2007. években pontosan meg nem határozott időpontokban nagy mennyiségben vásárolt saját nevében mezőgazdasági terményeket, mely alkalmakkor az eladók számlát részére nem állítottak ki. E terményeket a vádlott tovább értékesítette az A. G. Kft-nek, mely értékesítésekről ÁFA-t tartalmazó számlákat állított ki. A vádlott 2006. évben összesen 36 db, 2007. évben összesen 37 db ilyen számlát állított ki. Az A. G. Kft. a számlákban megjelölt bruttó összegeket a vádlottnak utalással megfizette. A vádlott ezen összegeket készpénzben felvette, majd az így felvett összegekből fizette ki az ismeretlen személyeknek az általa felvásárolt termények értékét. A vádlott a 2006-2007. évekre benyújtott adóbevallásában adólevonási joggal élt. Mivel a vádlott az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentummal nem rendelkezett, így adólevonási joggal egyik évben sem élhetett volna. E magatartásával az adóbevételt 2006. évben összesen 59.250.000,-Ft-tal, 2007. évben 84.833.000,-Ft-tal csökkentette.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás. Vádlott, tanúk, szakértő meghallgatása – esetlegesen ítélet hozatal. 

 

Tárgyalási időpontok: 2015. június 03., 05.

Eljáró bíróság: