I/48.

Tárgyalás időpontja: 
2014. november 28., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
csalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A főügyészség 15 vádlottal szemben emelt vádat a tárgyban megjelölt minősített csalás miatt. A sértetti cég bio üzemanyag előállításával foglalkozik, amelynek egyik alapanyaga a repceolaj. 2011. 04. - 05. hónapokban a repceolajat szállítási szerződés keretében egy dabasi székhelyű Kft-től szerezte be.

Az alapanyagot azonban ténylegesen nem nevezett cég, hanem alvállalkozója, egy budapesti Kft. szállította, melynek ügyvezetője V.r. vádlott volt. Ez a Kft. a sértett által megrendelt termék szállításhoz fuvarozót vett igénybe. A vád tárgyát, 5 napot érintő beszállítások képezték, amelyek 2011. április-május hónapokra estek. A beszállítást végző Kft. sofőrei az I.r., VI-XV.r. vádlottak voltak..

A sértettnél a repceolaj átvételét IV.r. vádlott, mint műszakvezető, II.r. és III.r. vádlottak, mint tank-kezelők teljesítették, akik a sértett alkalmazottai voltak. A fuvarozó cég, a kamionsofőrök a tartályokban lévő repceolajat szállítólevélen szállították ki a sértett komáromi telephelyére, a szállítóleveleken azonban a ténylegesen kiszolgált, lefejtett alapanyagnál lényegesen nagyobb áru mennyiséget tüntettek fel.

A sofőrök a kamionok mérlegelésénél összejátszottak a sértett alkalmazottaival, a lefejtett mennyiség – ami a számlázás alapját képezte – tekintetében valótlan adatokat tüntettek fel a mérlegjegyeken, ezáltal a beszállító cég a valójában teljesítettnél lényegesen nagyobb mennyiségről állította ki a sértett nevére a számláit. A sértett a számlák ellenértékét – amely tehát nem a valós teljesítést tükrözte – banki átutalással megfizette a dabasi Kft-nek, aki az árrés levonása után a számlák ellenértékét továbbutalta a budapesti Kft. bankszámlájára, ahonnan a pénzt V.r. vádlott felvette.

A vádlottak tehát egymással összejátszva a valótlan tartalmú szállítólevelek, mérlegjegyek és számlák felhasználásával a ténylegesen lefejtett repceolaj mennyiség tekintetében tévedésbe ejtették a sértettet, és ezzel neki a jelzett időszakban nagyjából 160 millió forint kárt okoztak. 

Folytatólagos tárgyalás – egyéb eljárási cselekmény foganatosítása.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: