25/I.

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 17., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
Tárgyaló: 
földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádbeli időszakban 2010. évben I. r. vádlott vállalkozóként GKI vizsgákat szervezett, amelyek azonban a jogszabályi feltételeknek sem a képzés, sem a vizsga tekintetében nem feleltek meg. Ennek ellenére a vizsgára jelentkező személyek teljesen hivatalos, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított igazolványt szereztek. I. r. vádlott ismeretségi körében közismert volt, hogy úgy lehet GKI igazolványt szerezni, hogy meghatározott vizsgadíj ellenében az adott esetben szükséges és kötelező tanfolyamon nem kell részt venni, és a vizsga is „tuti”, vagyis azon nem lehet megbukni, mert a vizsgázók segítséget kapnak. A vizsgadíj ezekben az esetekben is ugyanannyi volt, mintha a vizsgázó a tanfolyamon és a vizsgán is részt vett volna.
II. r. vádlott a GKI vizsgákat bonyolító Bt. vezetője volt. I. r. vádlott szóbeli megállapodás alapján a GKI vizsgák szervezése terén együtt dolgozott II. r. vádlottal. I. r. vádlott feladata a szervezés körében a vizsgázók felkutatása, a velük való kapcsolattartás, vizsgadíj-előleg beszedése stb. I. és II. r. vádlottak tehát érdekeltek voltak abban, hogy minél többen jelentkezzenek az általuk szervezett vizsgákra, és ezáltal abban is, hogy a vizsgázók sikeresen, bukás nélkül vizsgázzanak.
III., IV és V. r. vádlottak vizsgabiztosok voltak. Az elméleti -tesztlapos- vizsga ideje alatt a vizsgabiztosok a termet elhagyták. A teremben a vizsgázók és II. r. vádlott maradtak. II. r. vádlott a tesztlapok megoldókulcsából a vizsgázóknak a helyes válaszokat lediktálta, ügyelve arra, hogy a kitöltött tesztlapok senkinél se legyenek hibátlanok.
VI., VII. r. vádlottak is vizsgabiztosok voltak, I. r. és II. r. vádlottak a vizsga szervezésével, illetve a helyes válaszok lediktálásával VI. és VII. r. vádlottak cselekményében közreműködtek.
VIII. r. vádlott mentőstisztként dolgozott, a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegély-nyújtási ismertekkel kapcsolatos tanfolyamokon oktatott és vizsgáztatott. I. r. és VIII. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy VIII. r. vádlott azoknak a személyeknek, akiknek az adatait I. r. vádlott megadja személyenként 15.000,-forintért állít ki igazolást. I. r. vádlottnak igazolásonként 5.000,- forint járt. VIII. r. vádlott a vizsgán meg nem jelent vizsgázók helyett az igazolásért kapott pénzösszegből kifizette a 4.000,- forintos vizsgadíjat.
IX. r. vádlott -X. r. vádlott tudtával- megkereste I. r. vádlottat, hogy X. r. vádlottnak szüksége lenne jogosítványhoz szükséges elsősegély-kártyára. I. r. vádlott ezért 20.000,- forintot kért, melyből 15.000,-forintot, valamint a kiállításhoz szükséges adatokat továbbította VIII. r. vádlottnak, aki az igazolást kiállította.
XI. r. vádlott megkereste I. r. vádlottat azzal, hogy szüksége lenne jogosítványhoz szükséges elsősegély-kártyára. I. r. vádlott ezért 20.000,- forintot kért, melyből 15.000,-forintot, valamint a kiállításhoz szükséges adatokat továbbította VIII. r. vádlottnak, aki az igazolást kiállította.
XII. r. vádlott megkereste I. r. vádlottat azzal, hogy szüksége lenne jogosítványhoz szükséges elsősegély-kártyára. I. r. vádlott ezért 20.000,- forintot kért, melyből 15.000,-forintot, valamint a kiállításhoz szükséges adatokat továbbította VIII. r. vádlottnak, aki az igazolást kiállította.
Bizonyítás. További tárgyalási napok 2014. június 18., 19. napjai.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: