24/I.

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 11., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
csalás bűntette és más bcs.
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
Tárgyaló: 
földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

I.r. vádlottban és gyerekkori barátjában – aki egy zálogfiók tulajdonosa volt – felmerült, hogy érdemes lenne műtárgyak záloghitelezésével foglalkozni. I.r. vádlott javasolta, hogy a záloghitelezést a cs-i székhelyű Zs. és T. Bt. közreműködésével végezzék, mivel az II.r. vádlott családi vállalkozása, jelentős szakértelemmel rendelkezik a műtárgyak és festmények terén. I.r. vádlott beltagként belépett a Bt-be, kültagjává III.r. vádlott vált. A zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. sértett és a Bt. a cs-i zálogfiók működtetésére alvállalkozói szerződést kötött. A feladata volt a Bt-nek az elzálogosításra behozott járművek, festmények és műtárgyak folyamatos és pontos átvétele és ennek dokumentálása, a zálogba adott tárgyak biztonságos tárolása és megőrzése. A ki nem váltott zálogtárgyak értékesítése a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. képviselőjének kifejezett és írásban dokumentált megbízása alapján volt lehetséges. A Bt-nek úgy kellett eljárnia, hogy amikor zálogtárgyat kívántak elhelyezni a fiókban, akkor I.r. vádlott telefonon tájékoztatta a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt.-ét és elutalta a számlára a záloghitel összegét. Az összeg felvételére I.r. vádlott volt jogosult. A zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. abban a hiszemben volt, hogy II.r. és III.r. vádlottak fogják a zálogtárgyak értékbecslését elvégezni. A zálogbecslés során a becsüsöknek meg kell állapítaniuk a zálogtárgy ún. becsértékét. Általában ennek 50 %-ban kerülhetett megállapításra azon hitelösszeg, amely a zálogtárgy tulajdonosát az 5 %-os kezelési költség levonása után megilleti. A zálogba vételkor zálogjegyet állítanak ki, amely nem tartalmazza az ügyfél adatait. A zálogjegy első példányát az ügyfélnek kell megkapnia, az igazolószelvényt a betett műtárgyon helyezik el, míg az ellenőrző lapot a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt.-nek kell megküldeni. A zálogtárgy kiváltásakor a zálogjegy birtokosa 0,08 %-os napi kamattal növelt hitelösszeg kifizetésével válthatja ki a tárgyat. A beragadt tárgyak kényszer-értékesítése után a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt.-ét illette meg a késedelmi kamattal növelt kölcsönösszeg.
Ezzel szemben a fiók működése úgy történt, hogy a vádlottak egyrészt a saját tulajdonukban lévő festményeket helyezték zálogba és vették fel a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. által leutalt hitelösszeget. Másrészt ismerőseik által behozott festményeket vásároltak meg úgy, hogy a tárgyakat névleg zálogba vették és a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt.-től leutalt pénzösszegeket használták fel arra, hogy a tulajdonosoknak a festmények vételárát kifizessék. A zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. 63.174.079,-Ft-ot utalt le bankszámlán keresztül a Bt. számlájára, további 3.077.400,-Ft-ot pedig a gépkocsi üzletágból engedett át a másik üzletágnak. A működés során 340.264.893,-Ft zálogbevétele származott a cs-i zálogfióknak, mellyel szemben zálogkiadásként 403.606.006,-Ft-ot tüntettek fel. Ezen összegből I.r. vádlott összesen 2.689.664,-Ft befizetést teljesített a sértett bankszámlájára. I.r., II.r. és III.r. vádlottak a fiktív zálogtevékenységgel a sértettet tévedésbe ejtve 63.341.113,-Ft kárt okoztak.
Később a záloghitelezési tevékenységet kiterjesztették, a cs-i fiókon kívül S-ban is folytatott zálogtevékenységet I.r. vádlott. Itt is hasonlóan fiktív záloghitelezési tevékenység folyt, melynek során a zálogfiók működtetésével foglalkozó Rt. 44.400.000,-Ft-ot biztosított a műtárgyak zálogba vételéhez. A s-i zálogfiók tevékenysége során összesen 65.001.393,-Ft zálogbevétel keletkezett, mellyel szemben zálogkiadásként 109.338.397,-Ft-ot tüntetett fel I.r. vádlott, a sértett bankszámlájára átutalást nem teljesített. Ezzel a tevékenységgel I.r. vádlott a sértettnek 44.337.004,-Ft kárt okozott.
2001. 08. hónapban megtörtént a cs-i fiók ellenőrzése, melynek során a sértett a b-i raktárába szállították a Cs-án zálogba vett és az üzletben található 177 db festményt. Ezen festmények egy része hamis, a többi tárgy pedig a gyanúsítottak által megállapított becsértéknél jóval alacsonyabb értékű. A megtérült kár összege cs-i zálogfiók esetében 10.206.200,-Ft, a s-i zálogfióknál 2.779.000,-Ft.
I.r. és IV.r. gyanúsítottak 2001. nyarán megállapodtak abban, hogy V. S. sértettnek hamis festményeket fognak valódiként értékesíteni A sértett a valódinak hitt festményekért 1 millió forintot fizetett ki I.r. vádlottnak, majd később ismét egy valódinak hitt festményért 2 millió forintot.

Első tárgyalás - vádlottak kihallgatása

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: