11/I.

Tárgyalás időpontja: 
2014. március 12., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
adócsalás bűntette és más bcs.
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
Tárgyaló: 
földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádlott a vádbeli időszakban 2006-2007. évben egyéni vállalkozóként mezőgazdasági termények kereskedelmével foglalkozott. A terményeket különböző termelőktől felvásárolta, majd azokat értékesítette az A.G. Kft-nek. A vádlott a Kft. - mint a Kft. ügynöke - nevében is szerzett be mezőgazdasági terményeket különböző vállalkozásoktól.
A vádlott ismeretlen személyektől a vádbeli időszakban nagy mennyiségben vásárolt saját nevében mezőgazdasági terményeket, mely alkalmakkor az eladók részére számlát nem állított ki. E terményeket a vádlott tovább értékesítette az A. G. Kft-nek, mely értékesítésekről ÁFA-t tartalmazó számlákat állított ki. A vádlott 2006 évben összesen 36 db, 2007 évben összesen 37 db ilyen számlát állított ki. Az A. G. Kft. a számlákban megjelölt bruttó összegeket a vádlott részére utalással megfizette. A vádlott ezeket az összegeket készpénzben felvette, majd ebből fizette ki az ismeretlen személyeknek az általa felvásárolt termények értékét.
A vádlott 2006 évben összesen 59.423.000,-Ft, 2007 évben 85.278.000,-Ft ÁFA tartalmú számlát állított ki az A. G. Kft. részére történt terményértékesítéseiről.
A vádlott 2006 évben az ÁFA körbe bejelentkezett vállalkozó volt, míg 2007 évben az alanyi ÁFA mentességet választotta.
A vádlott a 2006-2007 évekre vonatkozó ÁFA bevallási kötelezettségének önellenőrzés keretében 2009 évben eleget tett. A vádlott a 2006 évre vonatkozó ÁFA bevallásában 59.068.000,-Ft fizetendő ÁFA-t tüntetett fel, ugyanakkor elmulasztott bevallani további 355.000,-Ft-nyi fizetendő ÁFA-t. A vádlott az ez évi bevallásában 58.895.000,-Ft előzetesen felszámítható adót tüntetett fel, így 173.000,-Ft fizetendő ÁFA-t vallott be és fizetett meg az adóhatóságnak.
A 2007 évre vonatkozó ÁFA bevallásában 85.278.000,-Ft fizetendő ÁFA-t tüntetett fel, mellyel szemben 84.833.000,-Ft előzetesen felszámított adót jelölt meg. Ily módon 445.000,-Ft fizetendő ÁFA-t vallott be és fizetett meg az adóhatóságnak.
Mivel a vádlott az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentummal nem rendelkezett, így adólevonási joggal egyik évben sem élhetett volna. E magatartásával, valamint a 2006 évi termékértékesítéseinek nem teljes körű bevallásával az adóbevételt 2006 évben összesen 59.250.000,-Ft-tal, 2007 évben 84.833.000,-Ft-tal csökkentette.

Folytatólagos tárgyalás - tanú, szakértői bizonyítás felvétele

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: