2. hét/II.

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 10., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
adócsalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
Tárgyaló: 
földszint 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádlott 2006-2007 évben egyéni vállalkozóként mezőgazdasági termények kereskedelmével foglalkozott. A vádlott a vádbeli időszakban ismeretlen személyektől pontosan meg nem határozott időpontokban nagy mennyiségben vásárolt saját nevében mezőgazdasági terményeket, mely alkalmakkor az eladók részére a számlát nem állította ki. E terményeket a vádlott tovább értékesítette, mely értékesítésekről általános forgalmi adót tartalmazó számlákat állított ki. A vádlott 2006. évben összesen 36 db, 2007. évben összesen 37 db ilyen számlát állított ki. A vevő a számlákban megjelölt bruttó összegeket a vádlottnak utalással kifizette. A vádlott ezen összegeket készpénzben felvette, majd az így felvett összegekből fizette ki az ismeretlen személyeknek az általa felvásárolt termények értékét.

A vádlott 2006. évben összesen 59.423.000,-Ft ÁFA tartalmú, 2007. évben 85.278.000,-Ft ÁFA tartalmú számlát állított ki a terményértékesítéseiről.

A vádlott a 2006-2007. évekre vonatkozó ÁFA bevallási kötelezettségének önellenőrzés keretében 2009. évben eleget tett. A vádbeli időszakra vonatkozó éves ÁFA bevallásai 2009. 11. 23-án érkeztek az adóhatósághoz.

A vádlott a 2006. évre vonatkozó ÁFA bevallásában 59.068.000,-Ft fizetendő ÁFA-t tüntetett fel, elmulasztott bevallani további 355.000,-Ft-nyi fizetendő ÁFÁ-t. A vádlott a bevallásában 58.895.000,-Ft, előzetesen felszámítható adót tüntetett fel, így 173.000,-Ft fizetendő ÁFÁ-t vallott be és fizetett meg az adóhatóságnak.

A vádlott a 2007. évre vonatkozó ÁFA bevallásában 85.278.000,-Ft fizetendő ÁFÁ-t tüntetett fel, mellyel szemben 84.833.000,-Ft előzetesen felszámított adót jelölt meg, ily módon 445.000,-Ft fizetendő ÁFÁ-t vallott be és fizetett meg az adóhatóságnak.

Mivel a vádlott az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentummal nem rendelkezett, így adólevonási joggal egyik évben sem élhetett volna. E magatartásával, valamint a 2006. évi termékértékesítéseinek nem teljes körű bevallásával az adóbevételt 2006. évben összesen 59.250.000,-Ft-tal, 2007. évben 84.833.000,-Ft-tal csökkentette.

Első tárgyalás – vádlott, tanúk kihallgatása. 

Következő tárgyalási nap: 2014. január 15.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: