Számlaszámok

SZÁMLASZÁMOK

Belföldi utalás esetén:

Előirányzat-felhasználási keretszámla 10036004-01483068-00000000

Igazságügyi követelések: bűnügyi költség, állam által előlegezett költség, rendőri elővezetés, gyermektartásdíj állam által előlegezett összege teljesítésére szolgáló számla.

Az úgynevezett központosított – bírság jellegű – fizetési kötelezettségeket NEM az előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni, hanem a Központosított beszedési számlára (lásd lent).

Központosított beszedési számla 10036004-01040009-00000000

A központi költségvetést megillető bírság bevételek beszedésére szolgáló számla. Ide kell befizetni/átutalni különösen a pénzbírság, rendbírság, pénzbüntetés, vagyonelkobzás előírt összegeit.

Bírói letéti számla 10036004-01483068-21000005

A bírósági letétbe helyezett összegek (bírói letét: teljesítési, őrzési letétek) befizetésére, bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére (elnöki letétek: szakértői, ügygondnoki, tanú, tolmács, vagyonfelügyelői díjak), óvadék, biztosíték befizetésére, egyéb letétként kezelhető összegek befizetésére.

A bírói letéti számlára történő postai befizetésnél/banki átutalásnál a közleményben kérjük megjelölni az eljáró bíróság (rövid) megnevezését, a bírósági ügyszámot (amennyiben ismert), az összeg rendeltetését, a felek megnevezését (letevő, jogosult, peres felek).

A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó eljárási ILLETÉK összegét NEM a bírói letéti számlára kell befizetni.

Felszámolói díjfedezeti letéti számla 10036004-01483068-24000004

A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői regisztrációs díjak befizetésére szolgál.

ILLETÉKFIZETÉS

Az Országos Bírósági Hivatal illetékfizetésre vonatkozó tájékoztatója elérhető:

https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas...

https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas...

https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/gyakran-ismetelt-...

Tatabányai Törvényszék eljárási illeték számla 10032000-01012444-00000000

A Tatabányai Törvényszék illetékességi területén eljáró bíróságokon indított, folyamatban lévő ügyekben kizárólag eljárási illeték befizetésére szolgáló számla.

(A számlára kérjük ne teljesítsenek a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó egyéb – különösen: bírói letét; előlegezett tanú, szakértői díj; óvadék; biztosíték; igazságügyi követelés; bírság – befizetéseket.)

az eljárási illeték számlára történő átutalásnál a közleményben kérjük megjelölni az eljáró bíróság (rövid) megnevezését, vagy az 1/2002.(I.17.) IM RENDELET 1. MELLÉKLETE SZERINTI JELZŐSZÁMÁT[1], az illetékfizetésre kötelezett fél nevét (amennyiben az eltér a befizetőtől/bankszámla tulajdonostól), a beadvány elektronikus érkeztetési azonosító számát (UKM azonosító), a bírósági ügyszámot (amennyiben ismert).

Amennyiben az átutaláshoz a Bírósági Fizetési Portál szolgáltatásait veszi igénybe, úgy az átutalás közlemény rovatában a Bírósági Fizetési Portál által generált 7 karakteres fizetési azonosítót KELL FELTÜNTETNI.

Az eljárási illeték számlára érkező – hiányos adatok miatt – nem beazonosítható átutalásokat a bíróságok az eljárásuk során nem tudják figyelembe venni, a befizetés külön igazolása válik szükségessé. Kérjük – hogy a pontos azonosítás érdekében – részesítsék előnyben az EFER-en keresztül történő befizetést, elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus érkeztetési igazolásban (ÜKM értesítésben) szereplő link használatával.

EFER elszámolási száma 10036004-01483068-02000006

EFER elszámolási számla/Intézményi átvezetési számla: technikai számla, amelyre az EFER-en keresztül bonyolított fizetési tranzakciók összege érkezik, és amelyről a célszámlák felé az utalásra kerül.

Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik.

Bírósági fizetési portál: https://fizetes.birosag.hu

Közvetlen banki átutalást kérjük NE kezdeményezzenek az EFER számlaszámra (csak az elektronikus fizetési rendszeren keresztül történő befizetéseket kezeli a rendszer, az EFER számlára érkező közvetlen banki átutalással teljesített összegek visszautalásra kerülnek, így az illetékbefizetés nem tekinthető teljesítettnek).

Nemzetközi utalás esetén:

Swift kód: MANEHUHB (minden számlaszámhoz)

IBAN számok:

Előirányzat-felhasználási keretszámla: HU40 1003 6004 0148 3068 0000 0000

Központosított beszedési számla: HU19 1003 6004 0104 0009 0000 0000

Bírói letéti számla: HU19 1003 6004 0148 3068 2100 0005

Felszámolói díjfedezeti számla: HU90 1003 6004 0148 3068 2400 0004

Tatabányai Törvényszék eljárási illeték számla: HU43 1003 2000 0101 2444 0000 0000


[1] 1200 Tatabányai Törvényszék, 1201 Tatabányai Járásbíróság, 1202 Esztergomi Járásbíróság, 1203 Komáromi Járásbíróság, 1204 Tatai Járásbíróság