Szervezetfejlesztés a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszék 26.999.551 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program rendszeréhez benyújtott Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken című támogatási szerződés keretein belül. A szervezetfejlesztés célja a hatékonyabb, ügyfélközpontúbb ítélkezési munka kialakítása.

A Tatabányai Törvényszéken 2014. január 20. és június 30. közötti időszakra tervezett szervezetfejlesztési projekt keretében öt munkacsoport tekintette át a Törvényszék jelenlegi működési struktúráját. Az egyes munkacsoportok tevékenységét külső szakértők segítették.

A Teljesítménymenedzsment munkacsoport kidolgozta a szervezet céljainak megvalósulását mérő mutatószámok - indikátorok - rendszerét.

A Folyamatmenedzsment munkacsoport a polgári első fokú ítélkezés folyamatát tekintette át és optimalizálta annak érdekében, hogy a bírósághoz forduló ügyfelek jogvitái mielőbb rendezhetők legyenek.

A Tudásmenedzsment munkacsoport korszerű tudásbázis kialakításával a törvényszék dolgozói számára teremtett munkavégzésüket megkönnyítő, hatékonyabbá tevő információs csatornát.

A Szervezeti önértékelés munkacsoport a törvényszék dolgozói véleményének figyelembevételével intézkedési javaslatokat dolgozott ki az ügyfél centrikus és hatékony ítélkezési munka megvalósítása érdekében.

A Változásmenedzsment munkacsoport pedig a fent említett munkacsoportok tevékenységét hangolta össze.

Az intézkedési javaslatok megvalósítására a projekt lezárását követően kerül sor.

Pályázat azonosító száma: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064

Pályázat címe: Szervezetfejlesztés a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszék szervezetfejlesztésével kapcsolatosan bővebb információkat a www.tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/20140630/arop-1218a-2013-2013-64-sz... oldalon olvashatnak.