TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényt (Bszi.) érintően

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

II. ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Ügyfélsegítő, bírósági kezelőirodák működése

A jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztendő kérelem és indítvány jegyzőkönyvbe foglalására meghatározott ügyfélfogadás szünetel.

A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel.