Veszélyhelyzeti kabinetet állít fel az Országos Bírósági Hivatal elnöke

A Kabinet feladata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő igazgatási feladatok ellátásának támogatása. 

A kabinet a veszélyhelyzetben operatív törzsként működő testületetként látja el feladatait. Elnöke dr. Senyei György, az OBH elnöke. Tagjai: dr. Harangozó Attila, az OBH elnökhelyettese; dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke; dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke;dr. Bicskei Ildikó, a Fővárosi Ítélőtábla bírája.