Pro Cooperatione Emlékérmet vehetett át dr. Handó Tünde, az OBH Elnöke

Az Ügyészség Napja alkalmából 2019. június 11-én legfőbb ügyészségi ünnepséget rendeztek az Igazságügyi Palota dísztermében. Az eseményen dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott dr. Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének.

A díj átadását követően dr. Handó Tünde köszönő beszédében felelevenítette az ügyészségi és bírósági hivatásrendek közös gyökereit és céljait, és kiemelte a különböző jogi hivatásrendek közötti folyamatos együttműködés fontosságát. Mint mondta, nagyon lényeges, hogy a társszervek folyamatosan segítsék egymás munkáját. Ennek érdekében a hivatásrendekkel való együttműködésre a bíróság kiemelt figyelmet fordít, ez a törekvés 2012 óta a szervezet stratégiai céljai között is szerepel.

Dr. Handó Tünde hangsúlyozta, hogy a bírósági és az ügyészségi szervezet között az elmúlt években példaszerű kapcsolat alakult ki, melynek számos jelentős eredmény köszönhető. Ezek körében említette például az új büntetőeljárási kódex kidolgozása során tapasztalt szoros szakmai együttműködést, amely a törvény hatályba lépését követően is folytatódott. Hozzátette, hogy az új Polgári perrendtartás esetében is folyamatos párbeszéd van a hivatásrendek között, az ügyészség képviselői például részt vesznek a Magyar Jogászegylet és az OBH által közösen szervezett „Az új polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai” című országos konferenciasorozaton, ami remek alkalmat kínál a gyakorlati jogalkalmazási tapasztalatok megvitatására. Kiemelte továbbá, hogy folyamatos az együttműködés a bíróság és az ügyészség között az elektronikus kapcsolattartás kialakítása során, különösen a büntetőeljárásokban. Ebben a legújabb előrelépés a büntető iratok sorba rendezett és sorszámozott továbbításának megoldása a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság viszonylatában. 

Ugyancsak az együttműködés jó példájaként említette dr. Handó Tünde a Moneyval munkacsoportot, amelynek keretében bírák és ügyészek közösen dolgoztak ki az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága ajánlásának megfelelő javaslatot a pénzmosás megállapíthatóságára vonatkozóan, és jelenleg is közösen állítanak össze jogszabály-módosítási javaslatokat.

Köszönetet mondott az ügyészség által a kiberbűnözés tárgykörében kialakított tudásbázisért és a tudásmegosztás folyamatos biztosításáért, és kiemelte az OKRI-val létrejött együttműködési megállapodás szerepét. Ezt követően rámutatott a szakmai munkán túl, a napi munkakörnyezet fejlődésében érzékelhető közös gondolkodás és közös cselekvés pozitívumaira, melynek eredményeként például számos épület beruházás valósult már meg az ügyészséggel közösen. Példaként említette az Egri Törvényszék és Heves Megyei Főügyészség mintaszerűen megújított és kibővített közös épületét és a folyamatban lévő felújításokat. 

Végezetül kiemelte, hogy csakis így együttműködve, együttes erővel tudják leginkább szolgálni a bírói és ügyészi testületek a jogkereső polgárok és az egész nemzet javát, ezzel pedig sikerre vinni a magyar igazságszolgáltatást.