Szükségtelenné válhat az EJEB-hez fordulni az ügyek elhúzódása miatt

Új jogorvoslati formát vezethet be az országgyűlés, amely hamarosan megkezdi az elhúzódó bírósági eljárások miatti vagyoni elégtételről szóló törvényjavaslat tárgyalását. A jogszabály megalkotását az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) egyik 2015-ös, a Gazsó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete írta elő. Az EJEB szerint ugyanis ügyük elhúzódása esetére Magyarország nem biztosít megfelelő jogorvoslati lehetőséget a polgárainak. Az országgyűlés elé került javaslat ezen a helyzeten változtatna.

Ismert, hogy az OBH elnökének kiemelt célja az ítélkezés időszerűségének javítása, és a Gazsó-ügytől függetlenül már 2014-től jelentős erőfeszítéseket tett a peres eljárások hosszának rövidítésére és a két éven túl folyamatban maradt ügyek számának csökkentésére.

A javuló statisztikai adatokról az OBH folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt (pl. itt és itt), az erőfeszítések ténylegesen visszaköszönnek az eredményekben:

2014-2018 között a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek száma büntető ügyszakban 37 százalékkal, míg civilisztikai ügyszakban 24 százalékkal csökkent.

Az eredményeket az is igazolja, hogy az Európai Bizottságnak az uniós tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytábláján a magyar bíróságok 2018-ban az élvonalban végeztek.

Ezek a programok és intézkedések ugyanakkor nem befolyásolhatták sem a Gazsó-ügyet, sem annak strasbourgi megítélését, hiszen azt 2015-ben már jogerősen elbírálták. Az EJEB tehát az OBH elnöke által az ítélkezés időszerűségének javítását célzó programok indulása előtt befejezett eljárások miatt marasztalta el Magyarországot.

Mindenesetre a strasbourgi döntésnek megfelelően az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban hozzálátott az új jogorvoslati rendszer kidolgozásához. A tárca munkáját a bírósági szervezetrendszer adatközléssel és a szakmai véleményének megküldésével aktívan segítette. Az országgyűlés elé került javaslat tehát közös munka eredménye.