Bírósági közvetítők

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2015 januárjától nemcsak a Tatabányai Törvényszéken, hanem az Esztergomi Járásbíróságon és a Tatai Járásbíróságon is van lehetőség bírósági közvetítői eljárás igénybe vételére.

A közvetítés ügymenete gyorsabb – így a közvetítői ülés megtartására hamarabb kerülhet sor – ha a bírósági közvetítői eljárásra vonatkozó kérelmüket minden esetben a Tatabányai Törvényszékre nyújtják be, a kérelemben megjelölve, hogy melyik székhelyű bíróságot választják a közvetítői eljárás lefolytatására.

A kérelemnek a bírósági közvetítői ügyként történő beiktatása jelenleg kizárólag a törvényszéken lehetséges, így ha a kérelmet nem a törvényszéken terjesztik elő, akkor az iktatási eljárás mindenképpen hosszadalmasabb. Amennyiben a kérelmet a törvényszékre nyújtják be, a kérelem azonnal kiosztásra kerül a bírósági közvetítőre (amennyiben a Tatai Járásbíróságot vagy az Esztergomi Járásbíróságot választják, az ottani bírósági közvetítőre).

 

Perbeszéd helyett párbeszéd - Vitarendezés bírósági közvetítéssel

 

"Az életben egyáltalán nem az a fontos, hogy az embernek igaza legyen, hanem az, hogy a maga dolgát előbbre vigye." - C. G. Jung

 

A közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségét veszik igénybe.

 

Bírósági közvetítés mikor vehető igénybe?

A bírósági közvetítői eljárásnak feltétele, hogy a felek között peres vagy peren kívüli eljárás folyamatban legyen. Peres eljárás esetén a közvetítői eljárás időtartamára -a per a felek közös kérelmére- szünetelhet.

 

Mik a közvetői eljárás előnyei a perhez képest?

A mediáció másféle problémamegoldási eljárás, mint a per, leginkább abban különbözik, hogy a felek maguk hozzák meg a döntést a saját ügyükben, a közvetítői eljárás a párbeszédhez biztosít lehetőséget. A megegyezés növeli a felek egymás iránti bizalmát és javítja a kapcsolatot is.

 

Vannak-e pénzbeli előnyei a bírósági közvetítésnek?

A bírósági közvetítői eljárás ingyenes, azonban az igénybevételéhez elengedhetetlen per (vagy peren kívüli eljárás) az Illetéktörvény rendelkezései szerinti illeték megfizetésével jár, de – szintén az Illetéktörvény alapján – a perben (peren kívüli eljárásban) az alábbi illetékkedvezmények vehetők igénybe a bírósági közvetítői eljárással összefüggésben:

Az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a
- ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor, és a per e szünetelés folytán megszűnik;
- ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek;

Az illeték a peres eljárás illetékének 30%-a, ha az első tárgyalást követően az eljárás szüneteléssel vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetőleg a per megszüntetését a felek közösen kérik.

Az illeték a peres eljárás illetékének 50%-a, ha az egyezségkötésre az első tárgyalást követően kerül sor.

Ha a per szünetelés folytán szűnik meg, a bíróság az eljárást kezdeményező felet kötelezi az illeték megfizetésére.

A 10 % illetékkedvezményt a nemperes eljárásokban megfelelően alkalmazni kell, ha a kérelemtől való elállásra a bíróság érdemi határozatának meghozatala előtt kerül sor.

 

Milyen típusú viták rendezhetők bírósági közvetítéssel?

 • családjogi viták, például szülői felügyelet rendezése, kapcsolattartási jog, vagyonmegosztás
 • szerződéses és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok,  gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái
 • munkajogi konfliktusok, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések.

 

Milyen perekben kizárt bírósági közvetítés igénybe vétele?

 • HÁZASSÁGI PERBEN A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁHOZ, A HÁZASSÁG ÉRVÉNYESSÉGÉNEK, A LÉTEZÉSÉNEK VAGY NEMLÉTEZÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
 • APASÁG-ÉS SZÁRMAZÁS MEGÁLLAPÍTÁSA
 • SZÜLŐI FELÜGYELET MEGSZÜNTETÉSE
 • GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS
 • KÖZIGAZGATÁSI PER
 • SAJTÓ HELYREIGAZÍTÁSI PER
 • ALKOTMÁNYJOGI PANASZ ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS
 • VÉGREHAJTÁSI PER

 

Hogyan zajlik a közvetítői eljárás?

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásos megállapodás létrejöttét segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, a megállapodásnak azt a részét, amiben a jogvitájukkal bírósághoz fordultak, és amely jogilag végrehajtható, a peres ügy bíróságának bírája jóváhagyhatja, ha ezt a felek kérik.

 

Ügyfélfogadási idő

Tatabányai Járásbíróság:
szerda 8- 15-ig
csütörtök 8- 15-ig

Tatai Járásbíróság:
kedd 8- 15-ig

Esztergomi Járásbíróság:
kedd 8-15-ig
szerda 8-15-ig

Tatabányai Törvényszék:
kedd 8-15-ig

 

Közvetítés per nélkül

Akinek nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás ügyében, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzében szereplő közvetítők közül választhat.

Akinek nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás ügyében, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzében szereplő közvetítők közül választhat.