Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Tatabányai Törvényszék adatvédelmi tisztviselője:

dr. Imrő-Horváth Luca Kornélia törvényszéki titkár 

Elérhetősége:

Telefon: +36-34-513-100/195. mellék, email: ImroHL@birosag.hu, levelezési cím: Tatabányai Törvényszék 2800 Tatabánya, Pf.: 160.

Adattkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel és az illetékességi területe alá tartozó járásbíróságokkal igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléséhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel és annak illetékességi területe alá tartozó járásbíróságokkal azok működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhehttps://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/8_adatkezelesi_tajekoztato_panaszosok_es_kozerdeku_bejelentok.docxz és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez

Data Protection Notice regarding the processing of data in criminal procedures under the jurisdiction of of the Regional Court of Tatabánya and the District Courts operating in its territorial jurisdiction

Data Protection Notice regarding the processing of data in civil procedures under the jurisdiction of the Regional Court of Tatabánya and the District Courts operating in its territorial jurisdiction