Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Tatabányai Törvényszék adatvédelmi tisztviselője:

dr. Imrő-Horváth Luca Kornélia törvényszéki titkár 

Elérhetősége:

Telefon: +36-34-513-100/141. mellék, email: ImroHL@birosag.hu, levelezési cím: Tatabányai Törvényszék 2800 Tatabánya, Pf.: 160.

Adattkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel és az illetékességi területe alá tartozó járásbíróságokkal igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléséhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékkel és annak illetékességi területe alá tartozó járásbíróságokkal azok működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez 

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez