Tájékoztató a közigazgatási perekhez és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó új jogorvoslati fórumrendszerről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. március 1-jével a fellebbezési fórum megváltozik, a törvényszéki közigazgatási perekhez és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó fellebbezések elbírálására a Fővárosi Ítélőtábla kap hatáskört.

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, ami változatlan.

A Fővárosi Ítélőtábla a közigazgatási perekben a törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és az ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

A Kúria alapvetően felülvizsgálati (rendkívüli jogorvoslati) fórumként jár el 2022. március 1. napját követően.

Az eljáró fórum kérdését azt dönti el, hogy a fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) 2022. február 28. napjáig vagy azt követő napon terjesztik elő: ha a fellebbezést 2022. február 28. napjáig benyújtják az elsőfokon eljáró törvényszékre, akkor még a Kúria, ha 2022. március 1. napján vagy azt követően nyújtják be, akkor a Fővárosi Ítélőtábla jár el.

A hatásköri változás a folyamatos ügyvitelben szünetelést nem eredményez, a törvényszékek – a törvényi előfeltételek teljesülése esetén – a fellebbezést a megfelelő fellebbviteli fórumhoz terjesztik fel elbírálásra.

A Fővárosi Ítélőtábla előtti fellebbezési eljárásban – szemben a Kúria előtti eljárással – a jogi képviselet nem kötelező.

A hatásköri változást a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben a hatásköri változással érintett ügyekben a fellebbezéssel támadható határozatok jogorvoslati kioktatásában külön tájékoztatást adva.

A fellebbezést elektronikus úton változatlanul az ún. P20-as nyomtatvány használatával lehet benyújtani a bíróságra. Papír alapú kapcsolattartás esetén változatlan a postai út vagy a bíróság épületében elhelyezett gyűjtőláda használatának lehetősége.